fakty.wwl

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

fakty.wwl

Chcemy odzyskać zaufanie

Rozmowa z rzecznikiem prasowym SK banku, prof. dr. hab. Waldemarem J. Dziakiem.

Po wprowadzeniu zarządu komisarycznego do SK banku w Wołominie można było zaobserwować wśród klientów coś w rodzaju paniki; ludzie zaczęli wypłacać pieniądze, powstawały nawet listy kolejkowe. Jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Dożynki w powiecie wołomińskim

Z Kazimierzem Rakowskim, starostą powiatu wołomińskiego, rozmawia Rafał Pazio.

Jak ważne dla mieszkańców powiatu wołomińskiego i dla samorządu z tego terenu są zbliżające się dożynki, które odbędą się 30 sierpnia w Klembowie?

– Warto przypomnieć, że są to dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne, a więc wydarzenie bardzo istotne i ważne. Ksiądz arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej wyróżnił nas, wskazując w tym roku właśnie na powiat wołomiński. Dożynki to przede wszystkim podsumowanie pracy rolników, ogrodników, pszczelarzy, a także rzemieślników, którzy podejmują trud na rzecz rolnictwa w powiecie wołomińskim. Jest to święto plonów i zawsze podkreślam, że takie uroczystości powinny odbywać się co roku, aby wszyscy rolnicy wspólnie mogli świętować, a także cieszyć się i radować ze zbiorów. Ten rok był szczególnie trudny. Susza spowodowała, że nie wszyscy mają plony zadowalającej jakości, niemniej nie powinno zabraknąć wspólnego spotkania.

SK bank zdał egzamin

Nie będę pisał o pięknej historii SK banku, nie będę pisał o rozwoju, sukcesach i zasługach tego banku dla mieszkańców naszego powiatu i nie tylko. One są znane, bezdyskusyjne i zasługują na szacunek i uznanie.

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, największy Bank Spółdzielczy w Polsce, przeżył w ostatnich dniach trudne chwile. Podkreślam słowo przeżył, bo sytuacja kryzysowa jest już historią.

Sołtys Równego Kobietą Roku?

Hanna Wronka, sołtys wsi Równe (w gminie Strachówka) została finalistką plebiscytu „Wieś jest kobietą”. Obecnie ubiega się o tytuł „Kobiety Roku” Tygodnika Poradnika Rolniczego.

Pani Hanna ma szansę zostać „Kobietą Roku” TPR. Każdy może poprzeć jej kandydaturę, wysyłając SMS-a pod nr 72100 lub 71200 o treść TPR.10. Można także wysłać kupon zamieszczony w gazecie Tygodnik Poradnik Rolniczy lub oddać głos przez stronę internetową

www.poradnik-rolniczy.pl/plebiscyt, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy. Głosowanie potrwa do 30 sierpnia, zaś kupony można wysyłać do 6 września 2015 r.

Mural w Mokrej Wsi

Na budynku Zespołu Szkół im. Podkowińskiego w Mokrej Wsi (gmina Tłuszcz) pojawił się mural – rozpoznawalny element ze słynnego obrazu „Chłopiec w stawie – Mokra Wieś”. Pomysłodawcą był regionalista Jarosław Stryjek, a wykonawcami – studenci Gdańskiej Szkoły Muralu.

Zbiórka krwi w Poświętnem

W niedzielę, 23 sierpnia odbyła się III zbiórka krwi na terenie OPS Poświętne. Każdy, kto chciał i pozwalał na to stan jego zdrowia, mógł podzielić się tym cennym darem z potrzebującymi. I tym razem organizatorem akcji była Wspólnota Samorządowa Gminy Poświętne.

W Ossowie

15 sierpnia do Ossowa przyjechał Janusz Korwin-Mikke, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Partii KORWiN. Wziął udział w Mszy Świętej za obrońców Ojczyzny i złożył wieniec dedykowany generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu, autorowi strategicznej koncepcji obrony stolicy w 1920 roku. Rozwadowski wniósł wiarę w zwycięstwo, które udzieliło się innym dowódcom.

Kolej na Zielonkę

Z Grzegorzem Dudzikiem, burmistrzem miasta Zielonka rozmawia Rafał Pazio.

Modernizacja linii kolejowej w Zielonce to jedna z podstawowych inwestycji wpływających na komfort życia mieszkańców. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie prac. Jaka jest obecnie sytuacja?

– Po wielu miesiącach inwestycja ruszy także w centrum Zielonki. 20 sierpnia wojewoda mazowiecki wydał decyzję – pozwolenie budowlane, które daje zielone światło dla rozpoczęcia prac w terenie. Inwestor zgodnie z założeniem rozpocznie prace przy budowie wiaduktu nad torami w ciągu drogi nr 634 (ul. Wyszyńskiego), ale również w tym samym czasie budowany będzie tunel w ulicy Kolejowej oraz nowa stacja Zielonka, a także dwa przejścia podziemne prowadzące do niej, jedno z nich będzie wraz ze ścieżką rowerową.

Zaprzeczenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa polega na wykazaniu, że osoba prawnie uznawana dotąd za ojca dziecka w rzeczywistości nim nie jest.

Polskie prawo przyjęło zasadę dobra dziecka jako nadrzędną. Wychodząc z założenia, iż ustalenie, które osoby są rodzicami, zapewnia uzyskanie pomocy życiowej, znacznie ograniczono możliwość wystąpienia z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego matka dziecka może wytoczyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Mężczyzna może wytoczyć pozew w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach. Dziecko może wytoczyć powództwo do ukończenia 21. roku życia. Powyższe terminy nie wiążą prokuratora, który może wystąpić z odpowiednim powództwem w każdym czasie. Prokurator ma możliwość wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa w każdym terminie. Prokurator może wszcząć postępowanie na wniosek osoby zainteresowanej, wniosek nie wymaga żadnych formalności – wystarczy pismo skierowane do prokuratury rejonowej. Należy jednak pamiętać, że prokurator nie jest jednak zobowiązany do wystąpienia powództwem o zaprzeczenie ojcostwa i brak jest instrumentów prawnych, które mogłyby go zmusić do takiego działania. Ocena prokuratora, co do złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa, uzależniona jest od okoliczności każdej sprawy i ma na celu głównie ochronę dobra dziecka.

Strona 1 z 100

Popularne w tym tygodniu

Użytkowników : 817
Artykułów : 3566
Zakładki : 34
Odsłon : 5411338
Naszą witrynę przegląda teraz 155 gości 

Redaguje zespół.

Adres redakcji: 05-200 Wołomin, ul. Kościelna 20, II piętro
tel./fax (022) 787 07 11
e-mail: fakty@fakty.wwl.pl

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych reklam i anonsów.

You are here: fakty.wwl